Eurokonzalting pozivni centar:   052/544-825   Pon - Pet od 09:00 - 16:00    |    Za više informacija o projektu kontaktirajte nas na email adresu info@eurokonzalting.com 

Sinergijom do
zapošljavanja

Zajednička inicijativa javnog i privatnog
sektora Istarske Županije
Naziv korisnika:
Eurokonzalting
Mletačka ulica 6, 52100 Pula
+385 52 544 825
Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr  |  www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda putem operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta: 750.132,09 kuna sa intenzitetom potpore od  100% financiranih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta je 15 mjeseci, od travnja 2019. do rujna 2020.

Cilj projekta je, kroz pripremu i provedbu osposobljavanja, stručnog usavršavanja, selekcije i savjetovanja, osnaživanja i motiviranja za aktivaciju i ulazak u svijet rada doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih najranjivijih skupina na tržištu rada IŽ, primarno žena i mladih.

U ostvarivanju tog cilja osnovne aktivnosti koje će se realizirati jesu aktivnosti održavanja programa za osposobljavanje vezanih uz nova zanimanja u turizmu za kojima je analizom tržišta iskazana potreba, kao i edukacije osnaživanja nezaposlenih u otklanjanju prepreka prilikom zapošljavanja.

Nositelj projekta

Nositelj / vodeći partner projekta je Eurokonzalting, poduzeće koje se već 15 godina bavi pisanjem projekata financiranih iz EU i međunarodnih i nacionalnih fondova, investicijskih studija, studija razvoja te provedbom projekata.

Partneri u projektu

Ciljne skupine

 • Dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci)
 • Žene
 • Mladi
 • Hrvatski branitelji
 • Članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata
 • Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (osobe starije od 15 godina)
 • Djeca dragovoljaca Domovinskog rata (osobe starije od 15 godina)
 • Osobe s invaliditetom
 • Pripadnici nacionalnih manjina
 • Osobe od 50 godina i starije
 • Pripadnici ostalih ranjivih skupina
 • Učenici srednjih škola

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta su 42 osposobljene osobe (pripadnika ciljnih skupina) kroz tri programa osposobljavanja prilagođena uvjetima na lokalnom tržištu rada. Projektom se želi doprinijeti rješenju problema ograničene informiranosti nezaposlenih najranjivijih skupina o prilikama za zapošljavanje u lokalnom turističkom sektoru, te rješenju problema nedostatka stručne osposobljenosti za potencijalne poslove. Širi problem je otežana zapošljivost zbog dugotrajne nezaposlenosti, neiskustva (posebno mladih) te neuspjeha u traženju posla što uzrokuje smanjenje samopouzdanja, slabljenje motivacije i stvaranje negativnih očekivanja te inertnosti kod nezaposlenih žena i mladih.

Programi osposobljavanja za nezaposlene

Programi osposobljavanja prate trenutne potrebe lokalnog tržišta rada. Na području Istarske županije je u posljednjih nekoliko godina došlo do ubrzanog razvoja ruralnog turizma te samim time i rastuće potrebe za djelatnicima koji će održavati kuće za odmor. Stoga su nastala tri ciljana programa kojima će se osposobiti polaznike za rad u deficitarnim zanimanjima te brže zapošljavanje.

Programi osposobljavanja koji se provode u sklopu projekta su:
1. Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja
2. Održavanje kuća za odmor i apartmana
3. Voditelj sportsko rekreativnih tura – biciklistički vodič

1. Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja

Vrsta obrazovanja

Program osposobljavanja za poslove Voditelja poljoprivredno-turističkog imanja, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju poslovanja poljoprivredno-turističkih imanja. Upoznat će čimbenike koji utječu na turističku ponudu i potražnju, kako funkcionira turističko tržište, koje su mogućnosti ruralnog turizma, koje sve vrste objekata mogu biti u ruralnom turizmu, te kako ih urediti. Upoznat će se sa psihološkim potrebama čovjeka i načinima kako ih zadovoljiti, te usvojiti mjere za provođenje zaštite na radu.

Trajanje programa

214 sati redovite nastave (136 sati teorijske i 70 sati praktične nastave). Organizacija nastave vikendom ili radnim danima kroz 4 mjeseca. Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Nastavne cjeline

 • Osnove turizma
 • Ruralni turizam
 • Uređenje objekata i imanja
 • Hrana i prehrana
 • Organizacija i marketing
 • Psihologija i komunikologija
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava

2. Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana

Vrsta obrazovanja

Program osposobljavanja za poslove Voditelja poljoprivredno-turističkog imanja, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju poslovanja i rukovođenje. Organizirat će promotivne aktivnosti, provesti rezervaciju kuća za odmor i apartmana, voditi poslove prijave i odjave gostiju u skladu sa zakonskom regulativom, informirati goste o turističkoj destinaciji i njenoj ponudi, organizirati usluge održavanja kuća za odmor i apartmana, te događaje ili usluge na zahtjev gosta. Također, steći će vještine komunikacije s gostima i primjene pravila poslovnog bontona, mjera zaštite na radu i pružanja prva pomoći.

Trajanje programa

161 sat redovite nastave (91 sat teorijske i 70 sati praktične nastave). Nastava je organizirana vikendom ili radnim danima kroz 3 mjeseca. Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Nastavne cjeline

 • Promocija usluga u turizmu
 • Poslovi vođenja i održavanja kuća za odmor i apartmana
 • Poslovna komunikacija i bonton
 • Osnove stranog jezika u struci
 • Osnove higijene
 • Zaštita na radu
 • Vođenje i održavanje kuća za odmor
 • Praktična nastava

3. Voditelj sportsko-rekreativnih aktivnosti - biciklistički vodić

Vrsta obrazovanja

Program osposobljavanja za poslove Voditelja biciklističkih rekreacijskih aktivnosti, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i Europskim kvalifikacijskim okvirom. Po završetku programa polazniku se izdaje uvjerenje o osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Kompetencije

Polaznik programa Voditelj biciklističkih rekreacijskih aktivnosti steći će znanja o biciklizmu kao obliku sportske rekreacije, vrstama bicikala, biciklističke opreme, alatima i servisu na terenu, o pravilnom izvođenju tehnika vožnje na raznim podlogama i pravilnoj prehrani. Uz znanje kartografije i orijentacije na terenu savladat će vještine potrebne za odabir, planiranje i organizaciju biciklističkih ruta te naučiti kako izraditi detaljan plan i tehnički opis biciklistike rute.

Trajanje programa

216 sati redovite nastave (136 sati teorijske nastave i vježbi, te 80 sati praktične nastave). Nastava je organizirana vikendom (subota i nedjelja) kroz 4 mjeseca. Mogućnost izvođenja skraćenog oblika konzultativno-instruktivne nastave.

Nastavne cjeline

 • Osnove anatomije i fiziologije
 • Životni stil i sportska rekreacija
 • Teorija i metodika sportske rekreacije
 • Osnove psihologije i komunikacija u sportskoj rekreaciji
 • Biciklizam
 • Vođenje biciklističkih grupa
 • Prva pomoć i zaštita na radu
 • Praktična nastava

Osnaživanje i motiviranje nezaposlenih
za ulazak na tržište rada

Tijekom provedbe projekta planirane su i online edukacije i radionice sa materijalima koje bi trebale omogućiti nezaposlenima stjecanje znanja i vještina koje će olakšati proces traženja posla ili samozapošljavanje (pisanje životopisa, predstavljanje poslodavcima, tehnike intervjuiranja). Isto će doprinijeti podizanju samopouzdanja, motivacije i razine samosvijesti kod ranjivih skupina te ih dodatno motivirati na odluku o samozapošljavanju.

Teme radionica:

 • Potpore iz EU fondova za početak poslovanja
 • Kako savladati prve prepreke prilikom samozapošljavanja
 • Posao je tražiti posao - uspješna priča osobe sa invaliditetom
 • Razvoj i savjetovanje o karijeri i ovladavanje vještinama za traženje posla (osnovni koraci za uspješno traženje posla)
 • Podrška u razvoju karijere i aktivno sudjelovanje u traženju posla
 • Pisanje životopisa, predstavljanje poslodavcu, simulacije i tehnike intervjuiranja (moj prvi intervju za posao, prvi dojam je bitan)
 • Podizanje samopouzdanja i motivacije dugotrajno nezaposlenih osoba
 • Komunikacijske vještine u traženju posla, moj osobni marketing i samoprocjena vlastitih potencijala
Očekuje se da će rezultati ove inicijative imati dugoročan i pozitivan doprinos na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kroz smanjenje nezaposlenosti, zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima i povećanje zadovoljstva i motivacije najranjivijih skupina na tržištu rada.

Kontakt podaci

Eurokonzalting
Mletačka 6, 52100 Pula
Tel : 052 544 825
Kontakt osoba za više informacija:
Saša Moharić  -  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Copyright © 2020 Eurokonzalting. Sva prava pridržana.
Design & development by empirio-ps.hr